Vitrifrigo


Vitrifrigo C130L 12/24v Fridge/Freezer 133Lt

Vitrifrigo C130L 12/24v Fridge/Freezer 133Lt

$1,295.00 $1,955.00

On Sale
Vitrifrigo C75L 12/24v Fridge/Freezer 75Lt

Vitrifrigo C75L 12/24v Fridge/Freezer 75Lt

$1,170.00 $1,643.00

Vitrifrigo AIR 10 E-TRONIC T-STAT

Vitrifrigo AIR 10 E-TRONIC T-STAT

$139.00 $198.00

Vitrifrigo BASKETS SUIT DW180 RF

Vitrifrigo BASKETS SUIT DW180 RF

$109.00 $121.00

Vitrifrigo BD35F 12-24V COMPRESSOR

Vitrifrigo BD35F 12-24V COMPRESSOR

$339.00 $427.00

Vitrifrigo BD50 12-24V COMPRESSOR

Vitrifrigo BD50 12-24V COMPRESSOR

$549.00 $739.00

Vitrifrigo BLACK COVER FOR C130

Vitrifrigo BLACK COVER FOR C130

$49.00 $56.00

Vitrifrigo C110BT FRIDGE DOOR

Vitrifrigo C110BT FRIDGE DOOR

$329.00 $511.00

Vitrifrigo C110BT S/S FREEZER DOOR

Vitrifrigo C110BT S/S FREEZER DOOR

$99.00 $106.00

Vitrifrigo C115 AIRLOCK GLASS SHELF

Vitrifrigo C115 AIRLOCK GLASS SHELF

$89.00 $110.00

Vitrifrigo C115/130 AIRLOCK DOOR FRIDGE

Vitrifrigo C115/130 AIRLOCK DOOR FRIDGE

$369.00 $467.00

Vitrifrigo C115i 12/24v Fridge 118L

Vitrifrigo C115i 12/24v Fridge 118L

$1,305.00 $1,781.00

On Sale