Dometic Fridge Freezer Promotions


RM2350, RM2356, RM4606, RUA6408X, RUA8408X, CRX110, CRX140, CRX50, CRX65, CRX80, RUC6408X, RUC8408X,


Dometic RM2350 90 Litre MES 3-Way Fridge

Dometic RM2350 90 Litre MES 3-Way Fridge

$1,279.00 $1,499.00

Take an Extra $30 OFF
Dometic RM2356 95 Litre UES 3-Way Fridge

Dometic RM2356 95 Litre UES 3-Way Fridge

$1,599.00 $1,779.00

Take an Extra $30 OFF
Dometic RUA 6408X 188 Litre 3-Way UES Fridge/Freezer

Dometic RUA 6408X 188 Litre 3-Way UES Fridge/Freezer

$2,769.00 $3,079.00

Take an Extra $30 OFF
Dometic RUC 6408X 2-Way Fridge/Freezer, 188 Litre

Dometic RUC 6408X 2-Way Fridge/Freezer, 188 Litre

$2,699.00 $2,879.00

Take an Extra $30 OFF
Dometic Waeco CoolMatic CRX 140 Fridge/Freezer 12/240v, 135 Litre

Dometic Waeco CoolMatic CRX 140 Fridge/Freezer 12/240v, 135 Litre

$1,749.00 $1,879.00

Take an Extra $30 OFF
Dometic WAECO CoolMatic CRX 50 Fridge/Freezer 12/240v, 45 Litre

Dometic WAECO CoolMatic CRX 50 Fridge/Freezer 12/240v, 45 Litre

$1,199.00 $1,299.00

Take an Extra $30 OFF
Dometic Waeco CoolMatic CRX 65 Fridge/Freezer 12/240v, 57 Litre

Dometic Waeco CoolMatic CRX 65 Fridge/Freezer 12/240v, 57 Litre

$1,249.00 $1,349.00

Take an Extra $30 OFF
Dometic Waeco CoolMatic CRX 80 Fridge/Freezer 12/240v, 78 Litre

Dometic Waeco CoolMatic CRX 80 Fridge/Freezer 12/240v, 78 Litre

$1,469.00 $1,549.00

Take an Extra $30 OFF
Dometic Waeco CoolMatic CRX110 Fridge/Freezer 12/24v, 107.5 Litre

Dometic Waeco CoolMatic CRX110 Fridge/Freezer 12/24v, 107.5 Litre

$1,679.00 $1,779.00

Take an Extra $30 OFF