Automatic Transfer SwitchesFilax-2 110V/50Hz-120V/60Hz

Filax-2 110V/50Hz-120V/60Hz

$613.80

Filax-2 230V/50Hz-240V/60Hz

Filax-2 230V/50Hz-240V/60Hz

$613.80

VE Transfer Switch 10kVA/230V

VE Transfer Switch 10kVA/230V

$665.50

VE Transfer Switch 5kVA/230V

VE Transfer Switch 5kVA/230V

$536.80